Wednesday, 14 November 2012

Konsep Bersuci

 1. Bersuci ialah menghilangkan hadas atau najis daripada tubuh, pakaian dan tempat.
 2. Kita wajib bersuci dan menjaga kebersihan,

Bersuci :
 1. Tempat :
 •  Menyapu lantai
 •  Mengelap tempat 
    2.  Badan :
 •  Mengosok gigi
 •  Mandi
    3.  Pakaian :
 •  Membasuh pakaian
 •  Menghilangkan kotoran
    4.  Faedah bersuci :
 •  Dapat pahala
 •  Berdisiplin
 •  Sentiasa bersih
 •  Disenangi rakan
 •  Penyakit dapat dijauhi
    5.  Tidak bersuci akan menyebabkan :
 •  Mudah dijangkiti penyakit
 • Ibadah tidak sah
 • Dibenci rakan
 • Mendapat dosa

No comments:

Post a Comment